Бартаа саад, ургаа хад, чулуу ихтэй Дасгалын замыг засах төсөл
Бартаа саад, ургаа хад, чулуу ихтэй Дасгалын замыг засах төсөл

Архангай аймаг, Тариат сумын малчид бэлчээрийн сэлгээ хийхэд цаг хугацаа, эдийн засгийг хэмнэсэн нүүдэл хийх боломжийг бүрдүүлж, Дасгалын замыг орон нутгийн малчидтай хамтран зассан. Төслийн үр дүнд малчид болон тус замаар дайран өнгөрч буй хүмүүсийн цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө хэмнэсэн замтай болсон.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *