Ногоон Алт финанс ХЗХ: Бүх гишүүдийн хурал 2024.03.22

ЗАРЛАЛ:

Бүх гишүүдийн хурал 2023.03.22-н Баасан гаригт 14:00 цагт МБАНХ байранд болон Цахимаар явагдана.
Гишүүн бүр өөрийн  Овгийн эхний үсэг Нэрээ бүтэн бичиж, тавигдсан холбоосоор хуралд нэгдэнэ үү.

Холбоос:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpf-GgrDwtGNSPhGxdLwhs3NSNE1gRNPTm
Meeting ID: 864 8882 7720
 

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн шийдвэр, 2024.02.14-ний №24/01

Хэлэлцэх асуудал: 

Хоршооны 2023 санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх тухай

Хэлэлцэх

Хоршооны жилийн ногдол хувь хөрөнгө хуваарилах шийдвэр гаргах тухай

Хэлэлцэж батлах

НАФ ХЗХ-ны 2023 оны санхүүгийн жилийн хяналтын зөвлөлийн тайлан

Сонсгох

Тэргүүлэгч, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлөх, сонгох, нөөц гишүүн сонгож батлах тухай

Шинэчлэн батлах

2024 оны төлөвлөгөө ба төсөв батлах тухай

Батлах

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

GG finance CSC групп: https://www.facebook.com/groups/202705756908174

GreenGold Finance CSC page хуудас: https://www.facebook.com/greengoldfinance