Газар нутгийн хэмжээ /Км.кв/
Малын тоо /мян/
Хүн ам
Бэлчээр ашиглагчдын холбоо
Шинэ мэдээлэл
 • Бэлчээрийн усан хангамж, бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах төсөл

  Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын Олонбулаг багийн “Найтуур” БАХ, “Бөөрийн худаг” Худгийг засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. ...
 • Ногоон тэжээлийн хангамжийг сайжруулах төсөл

  Төв аймгийн Сүмбэр сумын СБАХ-ноос мал аж ахуй, газар тариалан хосолсон бүсэд бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулж, малчдын оролцоотойгоор аж ахуй эрхлэхэд шаардагдах тэжээлийн хангамжийг сайжруулах ...
 • Дарив сумын БАХ-ийн худаг засварлах төсөл

  Гурван БАХ-ийн зун, өвлийн бэлчээрт орших Мараатын худаг, Хуйтангийн худаг, Хавчгийн худагт өрлөг хийх, онгоц барих, лайдах, гадна орчныг тохижуулах болон үерийн хамгаалалт хийсэн ...
 • Үйл ажиллагааны тайлан 2017
  МБАНХ-ын үйл ажиллагааны тайлан 2017...
Фото мэдээ
Видео мэдээ
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Орон нутгийн мэдээ
Хамтрагч байгууллагууд