Газар нутгийн хэмжээ /Км.кв/
Малын тоо /мян/
Хүн ам
Бэлчээр ашиглагчдын холбоо
Шинэ мэдээлэл
 • NATIONAL REPORT ON THE RANGELAND HEALTH OF MONGOLIA

  Based on 2016 monitoring data, forty two percent of monitoring sites were judged to be in a “reference” or non-degraded state; 13.5 % in slightly degraded, 21.1 % in moderately degraded; 12.8 % in hea...
 • МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТАЙЛАН

  2018 ны байдлаар 11 аймагт бэлчээр ашиглагчдын 830 хэсэг (БАХ) сумын Засаг даргатайгаа бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулжээ. Гэрээний хүчинтэй хугацаа 15 хүртэл жил байна. Өөрөөр хэлбэл, 16 сая га бэлч...
 • Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг Монголоос нийлүүлэх эхлэл тавигдлаа

  ХХААХҮЯ, Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, “Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төсөл”-өөс гарал үүсэл нь тодорхой, хорио цээрт халдварт өвчингүй нутгаас бэлтгэсэн, мах бэлтгэлийн өмнө эмийн үлдэгдлийн шинжилгээ...
 • Үйл ажиллагааны тайлан 2017
  МБАНХ-ын үйл ажиллагааны тайлан 2017...
Фото мэдээ
Видео мэдээ
 • #
 • #
 • #
 • #
Орон нутгийн мэдээ
Хамтрагч байгууллагууд