Газар нутгийн хэмжээ /Км.кв/
Малын тоо /мян/
Хүн ам
Бэлчээр ашиглагчдын холбоо
Шинэ мэдээлэл
 • “Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь”

  “Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь” сэдэв бүхий сургалтанд оролцогчид эхний 2 өдөр онолын суурь мэдлэгийг бататгах, нэмэгдүүлэх, у...
 • Берглинд Оррадотр: Өвөл малаа бэлчээхгүй байх нь бэлчээрийг сэргээх нэг боломж

  Манай улсын хэмжээнд бий болоод байгаа цөлжилт, бэлчээрийн талхагдалт нэмэгдэж байгаа асуудалд Монголын төдийгүй дэлхийн мэргэжилтнүүд санаа тавин ажиллаж байна. Ингээд Нэгдсэн Үндэсний их сургуулийн ...
 • Исландын профессорууд газрын нөхөн сэргээлт, бэлчээрийн удирдлагын чиглэлээр сургалт явуулж байна

  Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооноос санаачлан Бүгд найрамдах Исланд Улсын Нэгдсэн үндэсний их сургуулийн профессорууд, Монголын ХААИС-ийн профессорууд, Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээлли...
 • СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.
  Исланд дахь НҮБ-ын Их сургуулийн дэргэдэх “Газрын доройтлыг бууруулах нь” хөтөлбөртэй хамтран газар, байгалийн нөөцийн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь”...
Фото мэдээ
Видео мэдээ
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Орон нутгийн мэдээ
Хамтрагч байгууллагууд