Газар нутгийн хэмжээ /Км.кв/
Малын тоо /мян/
Хүн ам
Бэлчээр ашиглагчдын холбоо
Шинэ мэдээлэл
 • Орон нутагт төсөл хөтөлбөрүүд хамтарч ажиллана

  Орон нутагт хэрэгжиж буй Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд Ховд аймгийн Дарви суманд үйл ажиллагаа нь явуулж буй Дэлхийн байгаль хамгаалах са...
 • "БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ БА ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ" СЭДЭВТ ИЛТГЭЛД ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

  Та бүхнийг Исландын Их сургуулийн Хөрс хамгаалах төвийн ургамлын экологич доктор, профессор Кристин Сваварсдоттирийн "БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ БА ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ" сэдэвт илтгэлд хүрэлцэ...
 • БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ ХЭТРЭЛТ-ЦӨЛЖИЛТ-ЗУД

  Ус цаг уур, байгаль орчны хүрээлэнгээс 2017-2018 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацын тухай мэдээлэлд Монгол Улсын нийт бэлчээр нутгийн талаас илүү хувьд бэлчээрийн даац 2-5 дахин, бүр түүнээс ч олон д...
 • СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.
  Исланд дахь НҮБ-ын Их сургуулийн дэргэдэх “Газрын доройтлыг бууруулах нь” хөтөлбөртэй хамтран газар, байгалийн нөөцийн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь”...
Фото мэдээ
Видео мэдээ
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
Орон нутгийн мэдээ
Хамтрагч байгууллагууд