card

Хандив өгөх

Монгол орны бэлчээр нутгийг хамгаалах, малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбоо байгууллагад хандив өгөх бол ХААН банк 5021629063 тоот дансанд гүйлгээний утга хэсэг дээр өөрийн нэрийг оруулж шилжүүлнэ үү.

QR CODE