УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХОД  АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН САЛБАРЫН ҮҮРГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ  НЬ  сэдэвт техникийн хэлэлцүүлэгэгт урьж байна.

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХОД
АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН САЛБАРЫН ҮҮРГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ  НЬ

Техникийн хэлэлцүүлэг

Хугацаа: 9:00-14:00, Лхагва гараг, 2024 оны 02-р сарын 28нд

Хаана: Blue sky зочид буудал -Топаз хурлын танхим -3 давхарт

Хэлэлцүүлгийн зорилго: Арьс ширний салбарт тулгамдаж байгаа асуудал, хувийн хэвшлийн оролцооны өнөөгийн байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, ногоон хөгжилд шилжүүлэх шаардлага, боломж болон Монгол Улсын Үндэсний Тодорхойлсон Хувь Нэмэр (ҮТХН)-ийн зорилтыг ахиулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход арьс ширний үйлдвэрлэл, хувийн хэвшлийн салбарын үүргийг тодорхойлох чиглэлээр мэдээлэл солилцох, хэлэлцүүлэг хийх. 

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр:

Хугацаа

Арга хэмжээ

Илтгэгчид

9:10-9:30

(20 мин)

Нээлт

М.Дондогдорж, ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

09:30-9:40

(10 мин)

НҮБХХ, ХХААБ-гаас хэрэгжүүлж буй СКАЛА олон улсын хөтөлбөрийн танилцуулга

Д.Саруул, “СКАЛА” хөтөлбөрийн зохицуулагч

9:40-10:10

(30 мин)

ҮТХН-ийн зорилтыг ахиулахад арьс ширний салбарын өртгийн сүлжээний оролцоо

Д.Бурмаа, МБАНХ-ны гүйцэтгэх захирал

Б.Итгэл, ХААИС, МААБС, доктор Ph.D

Д.Алтантуяа, ХААИС, ЭЗБС, магистр МBA

10:10-10:20

(10 мин)

Арьс ширний салбарт ногоон хөгжлийн бодлогын  хэрэгжилт, цаашид дэвшүүлж буй зорилт, үйл ажиллагаа, хүлээгдэж буй үр дүн

ХХААХҮЯ

10:20-10:30

(10 мин)

Арьс ширний судалгаа, туршилтад ҮТХН-ийн чиглэлээр тусгасан үр дүнгээс

 

Т.Төрмөнх, ШУТИС-ийн харъяа, Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал, доктор Ph.D

10:30-10:40

(10 мин)

Арьс ширэн түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээний тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх гарц

С.Хандсүрэн, ХААИС, МААБС, доктор Ph.D

10:40-10:50

(10 мин)

Арьс ширний боловсруулалт: Хэвшмэл технологиос ногоон технологид шилжилт, олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын дүнгээс

Д.Арилдий, “Арилдий” ХХК-ийн захирал

10:50-11:00

(10 мин)

ҮТХН-ийн зорилтыг ахиулахад арьс ширэн эдлэлийн үйлдвэрлэлийн оролцоо (үйлдвэрлэгчийн туршлагаас)

Н.Зоригт, “Хос Аз” ХХК-ийн захирал, Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн Гавьяат ажилтан

11:00-11:10

(10 мин)

Арьс ширний салбар дахь кластерт суурилсан хувийн хэвшлийн оролцоо

С.Гансүх, “Хүннү Фэйшн” ХХК-ийн захирал

11:10-11.30

(20 мин)

Асуулт хариулт

 

 

11:30-11:50

(20 мин)

Цайны завсарлага

11.50-12:50

(60 мин)

Нээлттэй хэлэлцүүлэг:

Ажлын гурван хэсэг: (түүхий эд бэлтгэл, боловсруулах үйлдвэр, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл)

  • Арьс ширний салбарт тулгарч буй нийгэм, байгаль орчин, эдийн засаг болон бусад асуудлууд;
  • Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход арьс ширний салбарын үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах бодлого, хөгжлийн (технологи, боловсрол, үүрэг, органик ба хариуцлагатай үйлдвэрлэл) асуудлууд;
  • ҮТХН-ийн зорилтыг ахиулахад арьс ширний салбар, хувийн хэвшлийн үүрэг, оролцоо
  • Арьс ширний үйлдвэрлэлд хувийн хэвшлийн эрсдэлгүй оролцоог нэмэгдүүлэх: дэмжих ба идэвхжүүлэх

Идэвхжүүлэгчид:

Д.Бурмаа

Б.Итгэл

Д.Алтантуяа

Б.Эрдэнэбаатар

 

12:50-13:00

(10 мин)

Хэлэлцүүлгийг дүгнэх, хаах 

Д.Бурмаа, МБАНХ-ны гүйцэтгэх захирал

13:00-14:00

(60 мин)

Үдийн хоол

Зохион байгуулагч: Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо