Баянгол сумын Хараа багийн Доргонот дахь бэлчээрийн экосистемийг сайжруулах төсөл-3
Баянгол сумын Хараа багийн Доргонот дахь бэлчээрийн экосистемийг сайжруулах төсөл-3

Малын ашиг шим, гарц, МАА-н гаралтай бүтээгдхүүний чанар үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, сүүний гарцыг нэмэгдүүлэхийн хамт бяруу тэжээж сайн чанарын мах бэлтгэж нийлүүлэх арга боломжийг нэвтрүүлэх зорилгоор Булган аймгийн Хутаг өндөр суман дахь Занаду компаний үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа. Цаашид

  • Бяруу шүдлэн бордох технологийн горимыг нэвтрүүлэх замаар шахсан бяруугаа нийлүүлэх
  • Саалийн үнээний гарц сайжруулах тэжээл бэлтгэх, хэрэглэх тал дээр Занаду компанитай хамтран ажиллахаар боллоо.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *