Сэлэнгэ аймгийн СБАХ-ны тэргүүнүүдэд зөөврийн компьютер, хэвлэгч хүлээлгэн өгөв
Сэлэнгэ аймгийн СБАХ-ны тэргүүнүүдэд зөөврийн компьютер, хэвлэгч хүлээлгэн өгөв

Монголын Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооноос аймаг сумдын Бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийг чадавхижуулах зорилготой ээлжит сургалтыг 2019 оны 06 сарын 04-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Сант суманд зохион байгуулсан юм. Энэ үеэр Сэлэнгэ аймгийн...

More
Булган аймгийн СБАХ-ны тэргүүнүүдэд зөөврийн компьютер, хэвлэгч хүлээлгэн өгөв
Булган аймгийн СБАХ-ны тэргүүнүүдэд зөөврийн компьютер, хэвлэгч хүлээлгэн өгөв

Монголын Бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооноос аймаг сумдын Бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийг чадавхижуулах зорилготой ээлжит сургалтыг 2019 оны 06 сарын 03-ны өдөр Булган аймгийн Булган суманд зохион байгууллаа. Энэ үеэр Булган аймгийн...

More
НАМЭМ ТӨСЛИЙН СУМДЫГ “ГЭР ИНТЕРНЕТ”-ЭЭР ХАНГАЖ БАЙНА
НАМЭМ ТӨСЛИЙН СУМДЫГ “ГЭР ИНТЕРНЕТ”-ЭЭР ХАНГАЖ БАЙНА

  Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт   малын эрүүл мэнд төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгыг хүрээнд Юнител групптэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан билээ.   Хамтын ажиллагааны хүрээнд бүтэн жилийн 365 ГВ дата эрхтэй “Гэр...

More
Л.Жаргалбаатар: Бат-Өлзий сумын БАХ “Малчдын дундын сан”-г маш сайн бүрдүүлж чаджээ
Л.Жаргалбаатар: Бат-Өлзий сумын БАХ “Малчдын дундын сан”-г маш сайн бүрдүүлж чаджээ

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх захирал Н.Ганхуяг, Зөвлөх Б.Мэнджаргал. Зөвлөх Л.Ганцог, Өвөрхангай аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Л.Жаргалбаатар, Монгол нэхмэл компанийн захирал Р.Энхболд нар...

More
Л.Ганцог: Бэлчээрийг зүй зохистой ашигласнаар эмх замбараагүй нүүдэл зогсоно
Л.Ганцог: Бэлчээрийг зүй зохистой ашигласнаар эмх замбараагүй нүүдэл зогсоно

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны Гүйцэтгэх захирал Н.Ганхуяг, Зөвлөх Б.Мэнджаргал. Зөвлөх Л.Ганцог, Өвөрхангай аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Л.Жаргалбаатар, Монгол нэхмэл компанийн захирал Р.Энхболд нар...

More
Малчдад мэдээлэл түгээх байртай болох төсөл
Малчдад мэдээлэл түгээх байртай болох төсөл

Архангай аймгийн Чулуут сумын СБАХ-ны дэргэдэх хоршоо өөрийн сургалт мэдээллийн байртай болох төслийг хэрэгжүүлсэн. 2015 онд СБАХ-ны байр баригдсанаар БАХ-н ахлагч, малчид мэдээлэл авч, санал хүсэлтээ өгч, дундын сангаасаа зээл авах, мөн хоршооны...

More
УВС АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН ШИРМЭЛИЙН “УЯЛАГА” БҮЛГИЙНХНИЙ УРЛАСАН БАЯД ГЭРИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
УВС АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН ШИРМЭЛИЙН “УЯЛАГА” БҮЛГИЙНХНИЙ УРЛАСАН БАЯД ГЭРИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Увс аймгийн Тэс сумын ширмэлийн “Уялага” бүлгийн ахлагч Ц.Батнасан уран гартай, хөдөлмөрч гэдгээрээ нутагтаа алдартай нэгэн. Тэрээр анх 2016 онд нутгийнхаа уран гартай зургаан бүсгүйтэй нэгтгэн,  эрт дээр үеэс уламжилж ирсэн баяд ширмэлийн...

More