ХЗХ-дын анхдугаар цахим форум 5 чиглэлээр уриалга, зөвлөмж

2021 оны 09-р сарын 09 ны өдрийн Хадгаламж Зээлийн Хоршоодын цахим форумаас дараах 5 чиглэлээр уриалга, зөвлөмжийг гаргалаа.

1. ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
2. ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ
3. ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР ДАМЖУУЛАХ ЭРХ
4. САЙН ТУРШЛАГА
5. ХҮНИЙН НӨӨЦИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

 

Дэлгэрэнгүй чиглэл, зөвлөмж:

ТАТАХ