Дэлхийн жишиг хоршооны хөгжлийг нутагшуулах нь ХЗХ-дын анхдугаар цахим форум боллоо.

Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын анхдугаар цахим форум

2021 оны 9 дүгээр сарын 9 өдөр Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын холбоо, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо ТББ дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

Форумаас дэлхийн жишиг хөгжлийг нутагшуулах 5 багц зөвлөмжийг гаргав.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахь холбоосоор үзнэ үү. 

ҮНДСЭН ХУУДАС ЗОЧЛОХ

Форумын сэтгүүл: тусгай дугаар 

ТАТАХ 

Илтгэлийн материал:

ТАТАХ