МХЗХҮХ болон СЗХ-той хамтран Завхан аймагт бүсийн сургалт II зохион байгууллаа.

ХЗХ Бүсийн сургалт - 2
2020.10.25 - 27

Завхан аймагт НАМЭМ, МБАНХ санаачлагаар Монголын хадгаламж зээлийн үндэсний холбоо (Moccu) болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороотой хамтран "Хадгаламж зээлийн хоршоодын удирдлагын бүсийн сургалт" 2 амжилттай зохион байгуулагдлаа.

4 аймгийн 13 ХЗХ-ний 40 гаран Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, Хяналтын Зөвлөлийн болон Зээлийн Хорооны гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, Нягтлан бодогч нар сертификаттай сургалтанд хамрагдаж байна.

  • Завхан: Тэлмэн, Шилүүстэй, Тэс, Яруу, Цэцэн-Уул,Идэр, Цагаанхайрхан
  • Говь-Алтай: Дэлгэр, Эрдэнэ, Баян-Уул
  • Архангай: Тариат, Чулуут
  • Баянхонгор: Жинст