Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Хөвсгөл аймгийн нутгийн зөвлөлтэй хамтран “Нээлттэй Хөвсгөл 2023” арга хэмжээг Улаанбаатар хотноо 2023 оны 10-р сарын 6,7 –ны өдрүүдэд Сүхбаатарын талбай дээр зохион байгуулав. Энэхүү өдөрлөгийн үеэр МБАНХ-ны зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд "Хариуцлагатай нүүдэлчин" стандартыг нэвтрүүлсэн Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Түнэл суманд хэрэгжүүлж буй "Малын гаралтай түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн мөшгих систем"-ийн хэрэгжилтийг танилцуулж байна. Мөн хамтын ажиллагаатай Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Баянзүрх сумдууд оролцлоо.