ШХА-ын "Ногоон алт - Малын эрүүл мэнд" төслөөс мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг өөрчилж, шинэчлэхэд оруулсан хөрөнгө оруулалт, үр дүн