Байгууллагын нэр: МОНГОЛЫН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАГЧДЫН НЭГДСЭН ХОЛБОО

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,  Бага тойруу гудамж, 22-р байр 20 тоот 

Утас: (+976) 9811 3747,  

Мэйл хаяг: info@greenmongolia.mn

Вебхаяг: www.greenmongolia.mn/