250'000

Төрөл:  Цамц 

Өнгө:  Бор

Материал: 100% тором

Хэмжээ: S, L, M, XL 

230'000

Төрөл: Цамц 

Өнгө: Бор алаг

Материал: 100% тором

Хэмжээ: S, L, M, XL 

230'000

Төрөл: Цамц 

Өнгө: Алаг эрээн

Материал: 100% тором

Хэмжээ: S, L, M, XL