Оюутан гишүүн

20’000 ₮

Дэмжигч гишүүн

200’000 ₮

Үндсэн гишүүн

1’000’000 ₮

[table id=2 /]