Оюутан гишүүн
20,000₮
Дэмжигч гишүүн
50,000₮
Үндсэн гишүүн
200,000₮