Оюутан
Оюутан гишүүн 20,000₮
Байгууллага
Дэмжигч гишүүн 50,000₮
Байгууллага
Үндсэн гишүүн 200,000₮