Арьс, нэхий элдэх сургалтын дадлага хийх цехтэй болох төсөл
Арьс, нэхий элдэх сургалтын дадлага хийх цехтэй болох төсөл

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум, 5-р багт арьс, нэхийг элдэж боловсруулах, тоног төхөөрөмжийг хийж, СБАХ-д нийлүүлж, нэхий боловсруулах механик цехийг төсөл хэрэгжиж байгаа сумдад байгуулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн. Төсөл хэрэгжүүлснээр нэхий элдэх ажлын тоног төхөөрөмж ба үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж бэлэн болж, туршилтаар 100 ширхэг хонины нэхий элдсэн ба 60 ширхэгийг зарж 900,000 төгрөгний борлуулалт хийсэн.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *