Хувь хүний бүртгэл
Та гишүүнчлэлийн журамтай энд дарж танилцана уу!
1. Хувийн мэдээлэл
Эр    Эм
/ Хэрэв оюутан бол аль сургуулийн хэддүгээр дамжаанд суралцдаг малчин бол аль аймгийн, аль сумын малчин бэ? /
2. Асуултууд
/ Гишүүнчлэлийн ангилал, төлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг гишүүнчлэлийн журам хэсгээс харна уу. /