Малчин эмэгтэйчүүд "Ногоон алт-Төгөл"-ийг бий болгов