"Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулган"-д ээжүүд багачуудтайгаа хамт оролцлоо