Нэр Хавсаргасан файл
1 Mongolian Land Law     ҮЗЭХ
2 Ecological constraints on and consequences of land use heterogeneity: A case study of the Mongolian Gobi     ҮЗЭХ
3 Seasonal grazing effects CaraganaIMAR_JAppEcol_2013     ҮЗЭХ
4 Mongolian IRC Welcome     ҮЗЭХ
5 Sample point программыг ашиглах гарын авлага
6 Монгол орны зонхилох бэлчээрийн төлөв байдал өөрчлөлтийн загварууд
7 Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын тайлан-II     ҮЗЭХ
8 National Report on the Rangeland Health of Mongolia-II     ҮЗЭХ
9 Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын тайлан-I     ҮЗЭХ
10 National Report on the Rangeland Health of Mongolia-I     ҮЗЭХ