Дархад малын сүүг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл
Дархад малын сүүг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул суманд Дархад малын сүүг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бүлэг хамт олны зудын бэрхшээлийг хамтран даван туулах төсөл хэрэгжүүлсэн. Төслийн үр дүнд...

More
Арьс нэхийг өөрийн нутагтаа боловсруулан, үйлдвэрлэл явуулах төсөл
Арьс нэхийг өөрийн нутагтаа боловсруулан, үйлдвэрлэл явуулах төсөл

Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд арьс нэхийг өөрийн нутагтаа боловсруулан элдэх үйлдвэрлэл явуулж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд нэхий элдэгч машинаа худалдан авсан. Малчдаас түүхий эд арьсыг зах зээлийн үнээр худалдан авч машинаар...

More
Хүнсний ногоо тариалах, техник хэрэгсэл худалдан авах төсөл
Хүнсний ногоо тариалах, техник хэрэгсэл худалдан авах төсөл

Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, амьжиргааг сайжруулах зорилготой төсөл хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд хүнсний ногооны зоорьтой өвлийн байшин худалдан авч...

More
Хүлэмжинд хүнсний ногоо тарьж, малчдын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл
Хүлэмжинд хүнсний ногоо тарьж, малчдын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор суманд хүлэмж ашиглан хүнсний ногоо тарьж иргэдийн хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлэх, БАХ-ийн малчдын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлсэн. Орчин үеийн хүлэмжинд ногоо тариалж, ургацын төрөл, хэмжээг нэмэгдүүлэн...

More
Худгийг хамгаалалтын байртай болгож, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх төсөл
Худгийг хамгаалалтын байртай болгож, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх төсөл

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын “Оюут тэсгэнэ” БАХ малчдын малаа услах усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр хөнгөвчлөх мотор насос тавих, хамгаалалтын хашаа хийх төсөл хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд худгийн насос, мотор, усны хоолой, шланк худалдан...

More
Арьс, нэхий элдэх сургалтын дадлага хийх цехтэй болох төсөл
Арьс, нэхий элдэх сургалтын дадлага хийх цехтэй болох төсөл

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сум, 5-р багт арьс, нэхийг элдэж боловсруулах, тоног төхөөрөмжийг хийж, СБАХ-д нийлүүлж, нэхий боловсруулах механик цехийг төсөл хэрэгжиж байгаа сумдад байгуулах зорилгоор хэрэгжүүлсэн. Төсөл хэрэгжүүлснээр нэхий...

More