Эсгийний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдүүлэх төсөл
Эсгийний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдүүлэх төсөл

Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын СБАХ, “Халзан хангайн хишиг” хоршоо уг төслийг хэрэгжүүлсэнээр бүтээгдэхүүний чанар сайжирч өдөрт үйлдвэрлэх эсгийний тоо хэмжээ нэмэгдэх, ажилчдын хөдөлмөр хөнгөвчлөх, хоршооны гишүүдийн орлого нэмэгдсэн. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж шинэчилсэнээр өдөрт 12 бор эсгий буюу нийт 200 эсгий үйлдвэрлэн 125 эсгий зах зээлд борлуулсан. Малчид бэлэн мөнгө муутайгаас борлуулалтыг малаар солих замаар хийсэн.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *