Малчдад мэдээлэл түгээх байртай болох төсөл
Малчдад мэдээлэл түгээх байртай болох төсөл

Архангай аймгийн Чулуут сумын СБАХ-ны дэргэдэх хоршоо өөрийн сургалт мэдээллийн байртай болох төслийг хэрэгжүүлсэн. 2015 онд СБАХ-ны байр баригдсанаар БАХ-н ахлагч, малчид мэдээлэл авч, санал хүсэлтээ өгч, дундын сангаасаа зээл авах, мөн хоршооны гишүүн малчид хоршооны хурал зөвлөлгөөн хийх үйл ажиллагааг СБАХ-ны Малчдад үйлчлэх төвд гүйцэтгэж байна.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *