Сайн чанарын ногоон тэжээл бэлтгэх төсөл
Сайн чанарын ногоон тэжээл бэлтгэх төсөл

Завхан аймгийн Асгат суманд малчдын амьжиргааны эх үүсвэрийг эрсдлээс хамгаалах, газар тариалан эрхлэгчдэд үлгэр жишээ газар тариалангийн үйлдвэрлэл бий болгох зорилготой төсөл хэрэгжсэн. Төслийн хүрээнд “Аргалант суварга” хоршоо нь 100 га талбай бүхий тэжээлийн талбайд 20 тн үр тариалж, сүрлээ преслэж бухлаа малчдад худалдаалав.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *