Дарив сумын БАХ-ийн худаг засварлах төсөл
Говь-Алтай аймгийн Дарив  сумын “Их Дарив малчдын холбоо” ТББ-ийн гурван БАХ-ийн зун, өвлийн бэлчээрт орших Мараатын худаг, Хуйтангийн худаг, Хавчгийн худагт  өрлөг хийх, онгоц барих, лайдах, гадна орчныг тохижуулах  болон үерийн хамгаалалт хийсэн 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-02-26 07:06:16