Тайлан
National report on the rangeland health of Mongolia-I
...
2019-02-18 04:22:51 Дэлгэрэнгүй ...
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан-I
...
2019-02-18 04:10:54 Дэлгэрэнгүй ...
NATIONAL REPORT ON THE RANGELAND HEALTH OF MONGOLIA
Based on 2016 monitoring data, forty two percent of monitoring sites were judged to be in a “reference” or non-degraded state; 13.5 % in slightly degraded, 21.1 % in moderately degraded; 12.8 % in heavily degraded and 10.3 % in fully degraded level. ...
2018-11-06 04:59:38 Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТАЙЛАН
2018 ны байдлаар 11 аймагт бэлчээр ашиглагчдын 830 хэсэг (БАХ) сумын Засаг даргатайгаа бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулжээ. Гэрээний хүчинтэй хугацаа 15 хүртэл жил байна. Өөрөөр хэлбэл, 16 сая га бэлчээрийн ашиглалтыг зохицуулах замаар бэлчээрээ сайжруулах гэр...
2018-11-06 04:58:01 Дэлгэрэнгүй ...
Цэнгэл сумын түүхий эдийн агуулахын тайлан
Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын зорилго Хоршооны гишүүдийн мал, мах, ноос, нолуур, арьс, ширийг стандартын дагуу хадгалах, борлуулах замаар малчдын орлогогыг нэмэгдүүлэх зорилготой. ...
2018-10-07 06:09:01 Дэлгэрэнгүй ...
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын агуулахын тайлан
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус суманд Хоршооны гишүүдийн мал, мах, ноос, нолуур, арьс, ширийг стандартын дагуу хадгалах, борлуулах замаар малчдын орлогогыг нэмэгдүүлэх, тэжээлээр хангах. Цаашдаа СБАХ, Хоршоог тэнд төвлөрүүлэх зорилготой....
2018-10-07 05:55:47 Дэлгэрэнгүй ...
Алтай сумын Агуулахын төслийн тайлан
Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын Хоршооны гишүүдийн мал, мах, ноос, нолуур, арьс, ширийг стандартын дагуу бэлтгэн хадгалж, түүнийг зах зээлд нийлүүлэх замаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой ...
2018-10-03 18:11:51 Дэлгэрэнгүй ...
Үйл ажиллагааны тайлан 2016
2016 оны үйл ажиллагааны тайлан...
2018-01-10 09:16:17 Дэлгэрэнгүй ...
Үйл ажиллагааны тайлан 2017
МБАНХ-ын үйл ажиллагааны тайлан 2017...
2018-01-10 09:16:17 Дэлгэрэнгүй ...
NATIONAL REPORT ON THE RANGELAND HEALTH OF MONGOLIA
Based on 2016 monitoring data, forty two percent of monitoring sites were judged to be in a “reference” or non-degraded state; 13.5 % in slightly degraded, 21.1 % in moderately degraded; 12.8 % in heavily degraded and 10.3 % in fully degraded level. ...
0000-00-00 00:00:00 Дэлгэрэнгүй ...