Болох гэж буй
Малын бүртгэлээр дамжуулан мал, малын гаралтай түүхий эдийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, гарал үүслийн гэрчилгээг боловсронгуй болгох
Үндэслэл: Хөдөө аж ахуйн салбар Монгол улсын уламжлалт эдийн засгийн ач холбогдол бүхий салбар бөгөөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 14 хувь орчмыг бий болгодог. Мал аж ахуйн салбар нь үүний 80 орчим хувийг бүрдүүлдэг бөгөөд нийт хөдөөгийн хүн амын 70 гаруй хувь...
2017-07-17 02:24:52 Дэлгэрэнгүй ...
Сарлагийн наадам
Сарлагийн наадам...
2017-06-02 03:02:31 Дэлгэрэнгүй ...
Монголын нүүдэлчдийн нэг өдөр
Монголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдөрМонголын нүүдэлчдийн нэг өдө...
2016-07-02 02:37:39 Дэлгэрэнгүй ...