Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум сургалт боллоо
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Бэлчээр Ашиглагчдийн Хэсгийн 60 малчин оролцсон “Малчдын шинэ загварын хоршоог байгуулан хөгжүүлэх замаар малын гаралтай түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлт, малчдын орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэх боломж “ сургалтыг төслийн Маркетингийн мэргэжилтэн С.Онон Хоршооны зөвлөх сургагч багш Н.Баасанхүү нар 2017 оны 06 сарын 27-30 өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. 
Сургалтанд 60 малчин оролцож 34 оролцогчид нь санлаараа Хувь Нийлүүлсэн Хөрөнгөө нийлүүлж СБАХ-д түшиглэсэн “Малчны загвар хоршоо" байгууллаа.
НИЙТЭЛСЭН: 2017-07-04 03:33:00