Дорнод аймагт сургалт боллоо

Дорнод аймагт Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх, мэдээлэл боловсруулах тайлан гаргах сэдэвт сургалт амжилттай боллоо. 
Энэ удаагийн сургалтын онцлог нь ургамлыг аж ахуйн бүлгээр нь ангилж газар дээр нь таньж мэдэж авлаа. Мөн программ дээр ангилж үр дүнг гаргаж бэлчээрийн төлөв байдлыг тодорхойлж сурсан.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-07-04 03:30:25