Орон нутгийн мэдээ
Малын бүртгэлээр дамжуулан мал, малын гаралтай түүхий эдийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, гарал үүслийн гэрчилгээг боловсронгуй болгох
Үндэслэл: Хөдөө аж ахуйн салбар Монгол улсын уламжлалт эдийн засгийн ач холбогдол бүхий салбар бөгөөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 14 хувь орчмыг бий болгодог. Мал аж ахуйн салбар нь үүний 80 орчим хувийг бүрдүүлдэг бөгөөд нийт хөдөөгийн хүн амын 70 гаруй хувь...
2017-07-17 02:24:52 Дэлгэрэнгүй ...
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумынхан малчдын байгууллагаа байгууллаа
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумынхан малчдын байгууллагаа байгууллаа...
2017-07-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй ...
ДОРОЙТЛЫН ЦЭГТ БИД ХЭР ДӨХӨЖ ЯВНА ВЭ?
Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн зөвлөх, профессор С.Жигжидсүрэн Монгол орны бэлчээрийн судалгаа, туршилтын ажлыг хариуцахын зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний байгууллага, бусад судлаачдын эрдмийн ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэхэд арга зүйн удирдлагаар хангах...
2017-06-27 19:23:07 Дэлгэрэнгүй ...
ӨРХ БҮР ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БАЙГААСАЙ
“Хангайн сор” компанийн захирал Н.Болормаа: ӨРХ БҮР ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БАЙГААСАЙ...
2017-06-15 00:00:00 Дэлгэрэнгүй ...
Дорнод аймгийн бэлчээр ашиглагчид чууллаа
Дорнод аймгийн бэлчээр ашиглагчид чууллаа...
2017-05-31 00:00:00 Дэлгэрэнгүй ...
Хөвсгөл аймагт “НАМЭМ” төсөл
Хөвсгөл аймагт “Ногоон Алт, Малын эрүүл мэнд” төсөл...
2017-05-22 00:00:00 Дэлгэрэнгүй ...
Монгол хонины ноосны үнэлэмжийг дээшлүүлэх төсөл
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын хэмжээнд баг болон ажиллаж, ноосыг 5 баг тус бүрээр хариуцсан ахлагч гишүүдээр дамжуулан төвлөрүүлж нийтдээ 18тонн 135 кг ноос үндэсний үйлдвэрт тушаасан. Ноос тушаасан нийт малчин өрхүүдэд ноосны паданыг бичиж урамшуулалд хамруул...
0000-00-00 00:00:00 Дэлгэрэнгүй ...