Орон нутгийн мэдээ
Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум сургалт боллоо
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Бэлчээр Ашиглагчдийн Хэсгийн 60 малчин оролцсон “Малчдын шинэ загварын хоршоог байгуулан хөгжүүлэх замаар малын гаралтай түү...
2017-07-04 03:33:00 Дэлгэрэнгүй ...
Дорнод аймагт сургалт боллоо
Дорнод аймагт Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх, мэдээлэл боловсруулах тайлан гаргах сэдэвт сургалт амжилттай боллоо. Энэ удаагийн сургалтын онцлог нь ургамлыг аж ахуйн бүлгээр нь ангилж газар дээр нь таньж мэдэж авлаа. Мөн програ...
2017-07-04 03:30:25 Дэлгэрэнгүй ...